علاقه مندان به دوره برنامه نویسی اندروید ثبت نام آغاز شد

علاقه مندان به دوره برنامه نویسی اندروید ثبت نام آغاز شد

تاریخ شروع : مرداد ماه
مدت دوره : 2 ماهه
ساعت برگزاری : 17 - 20
استاد دوره : مهندس محسن لحنی


جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 32562090-026 تماس حاصل نمایید.