مفاهیم و اصول برنامه نویسی ( C# مقدماتی )

مفاهیم و اصول برنامه نویسی ( C# مقدماتی )

شروع کلاس :1394.05.24
مدت دوره : 1 ماهه
ساعت برگزاری : 17 - 20
روز های برگزاری  : شنبه - چهارشنبه
استاد دوره : مهندس میلاد محمودی


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن مرکز : 32562090-026 حاصل نمایید .