نخستین کنفرانس ملی توسعه دانش انفورماتیک

نخستین کنفرانس ملی توسعه دانش انفورماتیک

گزارش تصویری از نخستین کنفرانس ملی توسعه دانش انفورماتیک در استان البرز
با همکاری انجمن انفورماتیک ایران، بنیاد ملی نخبگان البرز، سازمان نظام صنفی استان البرز ، سازمان علمی و پژوهشی استان البرز و دانشگاه آزاد اسلامی
سخنرانان: مهندس شروین سوری و مهندس فرید طالب لو
با اجرای: مهندس علی فلاحی و مهندس محمد قلیپوردر پایان به شرکت کنندگان سه عدد گواهی شرکت در دوره از دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان نظام صنفی رایانه ای و شرکت پردازش هوشمند البرز اهدا گردید.