دانلودها

آموزشگاه
SQL Server 2012 Step by Step ناشر: Microsoft سال انشار:2012 سایزفایل: 14618 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
SQL Server 2012 Pocket Consultant ناشر: Microsoft سال انشار:2012 سایزفایل: 32628 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Scrum Development With VS 2012 ناشر: Microsoft سال انشار:2012 سایزفایل: 5085 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Programming Microsoft SQL Server ناشر: Microsoft سال انشار:2012 سایزفایل: 19208 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Programming Microsoft ASP.NET MVC 3rd.Edition ناشر: Microsoft سال انشار:2014 سایزفایل: 9251 kb اطلاعات بیشتر