دانلودها

آموزشگاه
Building Cloud Apps with Microsoft Azure ناشر: Microsoft سال انتشار: 2014 سایز فایل: 6.35 MB اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Fundamentals of Azure ناشر: Microsoft سال انتشار: 2015 سایز فایل: 6.66 Mb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Visual C# 2013 Step by Step ناشر: Microsoft سال انشار:2014 سایزفایل: 13646 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Start Here Learn Microsoft Visual CS 2010 ناشر: Microsoft سال انشار:2010 سایزفایل: 13778 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Start Here Fundamentals of Microsoft .NET Programming ناشر: Microsoft سال انشار:2012 سایزفایل: 7793 kb اطلاعات بیشتر