امکانات آموزشی


مرکز آموزش پردازش هوشمند  اقدام به فراهم آوری  امکانات لازم جهت رفاه حال دانشجویان ، کارآموزان و اساتید خود نموده است.

امکانات رفاهی این مجموعه شامل:

    کلاس های مجهز به پروژکتور ، اینترنت ، یک سیستم برای هر نفر ، ابزار های آموزش الکترونیک و سیستم گرمایش و سرمایش
    نماز خانه
    بوفه
    پارکینگ
    پورتال دانشجویان
    ...