سمینارها

آموزشگاه
نخستین کنفرانس ملی نرم افزار های آزاد با همکاری انجمن صنفی نرم افزار های آزاد اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
نخستین کنفرانس ملی توسعه دانش انفورماتیک با رویکرد تکنولوژی های مبتنی بر وب اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
الگو های طراحی Design Pattern in C#.net اطلاعات بیشتر