مهندس آراز ساعی

مهندس آراز ساعی

مهندس آراز ساعي مشاور و مجري پروژه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، تحليلگر سيستم و متخصص معماري هاي سازماني

«دریافت رزومه»